2 thoughts on “SQL Management Pack

  1. Jag får hänvisa till MS sida om MP och MS nyhetsgrupper. Annars är det väl något som SQL guru Jesper kan ta reda?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *