What is index.dat?

Index.dat is used by Internet Explorer to store webpages. When you visit a webpage Internet Explorer will save address, time, pictures, scripts, cookies and the contents of that webpage to your harddisk. The reason of this is to speed up your next visit on that webpage. Information about this files, cookies and where Internet Explorer have saved them is in index.dat.

In Internet Explorer you can delete a lot of the information that is stored in your computer. But you cant delete information in index.dat. For that reason it is easy for a person with the right tools to see which webpages you have visit and which files you have downloaded.

Index.dat is locked so even if you find it you can’t edit it. The easiest way to clear it is to use a tool.
Here are some tools that you can use

Privacy Guardian™ 4.0 for Windows
http://www.pctools.com/privacy-guardian/

Super Winspy
http://www.acesoft.net/wssetup.exe

 

About

Microsoft

1 comment Categories: Uncategorized

One thought on “What is index.dat?

  1. Det kan vara värt att veta att index.dat finns på flera ställen i profilen och lagrar lite olika information beroende på detta. Dock har alla gemensamt att de är låsta av operativsystemet OCH att du inte som standard kan se filerna i sig. De dyker upp som History när du browsar till dem. Notera att bara för att du tar bort dem med ett sådant verktyg så är de inte borttagna. Du MÅSTE skriva över dem och allt tomt utrymme också.

    Som nätverksadministratör skall du INTE implementera någon automatisk rensning av dessa filer. Snarare tvärtom. Detta eftersom du kan komma i ett läge där personen som använder datorn har gjort något som ni vill utreda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.